De Energie Coöperatie Gouda ondersteunen

De Energie Coöperatie Gouda is een zelfstandige bewonersorganisatie, zonder winstoogmerk, bestaande uit vrijwilligers en zonder commerciële belangen met bedrijven. Wij streven naar een duurzaam Gouda, naar goede en zinvolle informatie voor Gouwenaren, naar zinvolle bewonersbijeenkomsten en -voorlichting en naar concrete duurzame projecten in stad, wijk en buurt. Het eerste collectieve zonnepanelenproject Zon op Goudasfalt was bijvoorbeeld een project van de Energie Coöperatie Gouda.

U kunt ons financieel ondersteunen als abonnee. Het verplicht u tot nieuws. De jaarlijkse bijdrage is € 6. U kunt uw abonnement op ieder moment stopzetten. Na het invullen en verzenden van het formulier krijgt u uiteraard meer informatie en uitnodigingen.