Inschrijven woningwarmtescan 2020/2021

Geachte mede wijkbewoner,

Graag vragen wij uw aandacht voor de nieuwe warmtescan actie komende wintermaanden, die deze keer door de WoonWijzerWinkel zal worden verzorgd.

Wat is een warmtescan

Een goede isolatie van uw woning is een effectieve manier van verduurzamen. Met een infrarood camera brengt een deskundige de warmtelekken van uw woning in beeld en spoort gebreken op zoals ontbrekende isolatie, kieren en lekkages.

Waarom een warmtefotoscan van uw woning

Het is een goed startpunt als u wilt beginnen met het verduurzamen van uw woning. Een warmtescan geeft u duidelijk inzicht in de warmtelekken van uw woning. Tegelijk krijgt u gericht advies over isolatie- en energiebesparende maatregelen in uw huis.

Wanneer

Voorwaarde voor een warmtescan is dat het temperatuurverschil tussen binnen en buiten tenminste 15 graden moet zijn om een goed beeld te kunnen krijgen. Alle aangevraagde warmtescans moeten dus in de komende wintermaanden in de avonduren uitgevoerd worden. U kunt bij uw aanmelding in de reserveringsmodule kiezen uit verschillende data en uit drie tijdstippen: om 18.30 uur, om 19.45 uur en om 21.00 uur. Als de weersomstandigheden goed zijn komt de bouwkundig adviseur op het afgesproken bij uw thuis langs.

Hoe verloopt de scan

Samen met u worden in een uur tijd uw huis geïnspecteerd en worden binnen en buitenopnames gemaakt. Hiervoor wordt een checklist gebruikt. Diezelfde avond krijgt u de eerste bevindingen en adviezen. Op basis daarvan kunt u een uitgebreider advies krijgen over verdere isolatie- en andere energiebesparingsmaatregelen.

Corona afstand

Uiteraard gelden de coronaregels. Bij gezondheidsrisico’s verzoeken wij u dit te melden. De adviseurs komen niet als zij klachten hebben. Er wordt afstand gehouden tijdens de scan en de adviseur draagt een mondkapje.

Weersomstandigheden

Mocht vanwege de buitentemperatuur een goede scan niet mogelijk zijn, dan wordt u tijdig gebeld dat de scan niet kan doorgaan. In onderling overleg plannen we een nieuwe afspraak. Mocht dat niet lukken, dan krijgt u uiteraard uw geld terug en krijgt u voorrang bij de volgende warmtescanactie.

Voor wie

Deze actie is vooral geschikt voor woningeigenaren die willen beginnen met het verduurzamen van hun woning. Ook voor jaren-70 en -80 woningen is de scan interessant. Verder is de scan zinvol voor als u direct advies wilt over zinvolle isolatiemaatregelen: u krijgt namelijk dezelfde avond al een eerste advies hierover.

Kosten

De kosten voor de warmtescan bedragen € 95. Dit is inclusief btw. Dit is een speciale actieprijs. Hiervoor maakt een ervaren en deskundig medewerker in een uur tijd een scan van uw woning, binnen en buiten, inclusief advies over mogelijke vervolgmaatregelen.

Collectiviteitskorting én financiële bijdrage van de gemeente Gouda

De prijs is veel lager dan gebruikelijk (de WoonWijzerWinkel rekent normaal € 149). Naast een collectieviteitskorting voor de Energie Coöperatie Gouda verstrekt de gemeente Gouda namelijk voor elke scan die bij een particuliere woningeigenaar wordt gedaan een financiële bijdrage. Hiermee wil de gemeente concreet bijdragen aan de verduurzaming van de woningen in Gouda. Uiteraard zijn wij de gemeente hiervoor zeer erkentelijk.

NB De financiële bijdrage geldt niet onbeperkt, dus wees er tijdig bij.

Belangrijk: vergelijking met andere warmtescanacties

Er is bewust gekozen voor een goede prijs/kwaliteitsverhouding. Er zijn zeer uitgebreide warmtescans te maken, maar deze zijn ook zeer duur. U kunt ook gratis of zeer goedkope scans laten maken, maar kwaliteit en advies zijn navenant. Naar onze mening kunt u beter iets meer betalen en dan een goede analyse van een betrouwbare partij krijgen.

Samenwerking met WoonWijzerWinkel

Wij maken daarom gebruik van de diensten van de WoonWijzerWinkel, met wie de Energie Coöperatie Gouda al lang samenwerkt. Zij zijn gespecialiseerd in deze warmtescans. Voor meer informatie op https://www.woonwijzerwinkel.nl/warmtescan/ . Naar onze mening is bovenal een voordeel dat zij meer dan voldoende expertise hebben voor vervolgadvies én dat zij onafhankelijk zijn. De WoonWijzerWinkel werkt bovendien samen met zo’n veertig gemeenten in Nederland. De WoonWijzerWinkel adviseert onafhankelijk, waardoor u kunt vertrouwen op een betrouwbaar en objectief advies over het verduurzamen van uw woning. Bij andere ‘adviseurs’ is dat niet vanzelfsprekend.

Vervolgadviezen

Bent u voldoende geïnformeerd over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen en/of wilt u vervolgstappen ondernemen, dan kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen voor gericht maatwerkadvies. De WoonWijzerWinkel werkt aldus, dat zij hiervoor gerenommeerde bedrijven in de regio inschakelt. Deze partijen worden geselecteerd op basis van een zo goed mogelijke prijs/kwaliteit verhouding.

De Energie Coöperatie Gouda ondersteunen

De actie wordt georganiseerd door een burgercoöperatie, een vrijwilligersstichting zonder winstoogmerk. Extra steun is altijd welkom. U kunt als u dat wilt de Energie Coöperatie Gouda tegelijk ondersteunen als abonnee voor € 6 per jaar.

Wijk- en buurtanalyse

Uw gegevens en scans blijven vertrouwelijk. Wel vragen wij u of u het goed vindt dat wij de analyses geanonimiseerd gebruiken voor wijk- en buurtanalyses. We kunnen dan veelvoorkomende gebreken in een wijk of buurt dan gericht aanpakken. Bij de vorige scanacties is dat ook gedaan en in enkele gevallen is toen een collectieve wijkacties gestart.

Aanmelden voor winteractie 2020/2021 via onderstaand formulier

De actie loopt van december tot en met januari of februari. Gezien de beperkte capaciteit geldt vol is vol. Inschrijven op de Woning Warmtescan Actie 2020/2021 is mogelijk via onderstaand formulier. U krijgt na inzending meer informatie onder andere over de mogelijke data en de betaling.

Nadere informatie?

Wij hopen dat bovenstaande informatie duidelijk is, maar u kunt altijd bellen of mailen voor een andere toelichting.

Met vriendelijke en duurzame groet,

Energie Coöperatie Gouda & Woon WijzerWinkel

06 239 56 999


Beveiligingscode:
security code
Vul de beveiligingscode in:

Verzend