Beleid

Op mondiaal, nationaal, regionaal en stedelijk is er een duurzaamheidsbeleid. In dit menu komen op hoofdlijnen de belangrijkste items aan de orde.  We concentreren ons op de Regionale Energie Strategie Midden-Holland en de energietransitie in Gouda. Zie hiervoor de twee submenu’s.