Duurzaamheidsprojecten

 

Er zijn verschillende projecten onderhanden of bijna opgestart. Het gaat onder andere om een collectieve actie voor energiebesparing en zonnepanelen met basisscholen in drie Goudse wijken,  een collectieve actie lease-zonnepanelen in twee buurten, de levering van ‘echt’ groene stroom en gas van de beste energieleverancier van Nederland, de plaatsing van zonneweiden in de wijk, het onderzoeken van de mogelijkheden van zonnepark(en) en windmolenpark(en) in Gouda zelf,  buurtacties voor warmtescanfoto’s, maatregelen isolatie en energiebesparing en waardebehoud woningen, de realisatie van een Postcoderoos en individuele of collectieve inkoop of huur van zonnepanelen.

Meer informatie per project en activiteit volgt uiteraard, zie onder andere het Nieuwsmenu en de items op EnergiePunt.