Energie Strategie Midden Holland

Ondertekening regionaal energie akkoord

Het Regionaal Energieakkoord is ondertekend tijdens het Regiocongres van Holland Rijnland op 27 september. In Theater Castellum in Alphen aan den Rijn zetten 18 deelnemende partijen hun handtekening. Daarmee onderschrijven zij de ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn en bij te dragen aan de nationale en internationale klimaat- en energiedoelstellingen.  Lees meer op Provincie

 


Samenvatting regionale energiestrategie Midden-Holland

Deze publiekssamenvatting geeft een handzaam overzicht van de regionale uitdagingen om te voldoen aan het Klimaatakkoord. Kort gezegd de komend periode in de regio 4 petaJ besparen en 5 pJ opwekken …

Publiekssamenvatting Energiestrategie Midden-Holland

Voorbeeld: jaarlijks energieverbruik Goudse woningen is 1,5 PJ en dat is omgerekend 376 ha zonnepanelen of 21% van de gemeentegrond

 


Energieakkoord 2013

Een belangrijke stap was het Nationaal Energie Akkoord. Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie, besparing van het energieverbruik, energiebesparing, meer hernieuwbare energieopwekkingen vermindering CO2 uitstoot.

energieakkoord-duurzame-groei

http://www.energieakkoordser.nl/

 


Nationale Energievelogo-nev16rkenning 2016

Oktober 2016 heeft de regering de Nationale Energieverkenning (NEV) gepubliceerd, dat de stand van zaken weergeeft van de energiehuishouding in Nederland en de voortgang van de realisatie van de uitvoering van het Energieakkoord. Op hoofdlijnen is de concluderen dat er vooruitgang is en wordt geboekt, maar dat op onderdelen de resultaten achterblijven bij de doelen.

nationaleenergieverkenning2016 kamerbriefevaluatieenergieakkoordennationaleenergieverkenning2016

 


Regionale Energiestrategie Midden Holland 2016

Door een brede coalitie van overheden, bedrijven en burgers is 22 juni een Samenwerkingsconvenant Energiestrategie ondertekend.  Dit convenant is ook ondertekend door de gemeente Gouda. Doel is gezamenlijk te komen tot een energie-neutrale regio in 2050.

http://www.odmh.nl/inwoners/energie/energiestrategie-midden-holland/

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/@13830/pilot-energie-regio/

December 2016 was er overleg om welke lokale mogelijkheden er zijn. Momenteel wordt er namelijk een regioanalyse uitgevoerd. Vooral de opgave om in 2050 een  CO2-neutrale regio te worden is groot. Hoeveel energie gebruiken we waar? En waarvoor? Een waar kunnen we nieuwe energie gaan besparen en opwekken? Dit alles wordt komende tijd letterlijk in kaart gebracht (zie hieronder de huidige CO2 uitstoot van de verschillende gemeenten en verschillende bedrijfstakken). Als Energie Coöperatie Gouda zullen we waarschijnlijk één  Gouds project inbrengen.

 

Bron presentatie en kaart CO2 uitstoot: Omgevingsdienst Midden-Holland

Presentatie Matthijs Kok Energiestrategie Midden-Holland 9 december 2016

 

Kaart CO2 uitstoot in de regio (per 2013), naar gemeente en thema:

regionale-energiestrategie-middenholland-2