Gouda voor de Wind

Gouda voor de Wind

Uitgangspunt van het Nationale Klimaatakkoord is dat de CO2-uitstoot fors moet worden verminderd. Dat kan op verschillende manieren. Door energiebesparing, met andere mobiliteitsconcepten, met meer en nieuwe duurzame energiebronnen, enz.

Windenergie is één van de opties. Het is qua energieopwekefficiëntie een van beste keuzes, aldus het RVO (na waterenergie).

In de RES Midden-Holland komen concrete plannen waar en welke nieuwe duurzame energiebronnen kunnen komen. Mogelijk dat ook windenergie daarin een rol zal spelen.

We hebben daarom hiervoor een nieuwe stichting en nieuw team samengesteld.

Alle informatie hierover kunt u nalezen op de website  www.goudavoordewind.nl