Energietransitie in de wijk

Informatiebijeenkomsten over uitkomsten analyse warmtetool in de verkenningswijken

April 2021

Momenteel verkent de gemeente Gouda de mogelijkheden voor schone alternatieven voor aardgas in vijf verkenningsbuurten. In deze verkenningsbuurten onderzoekt de gemeente samen met bureau de WarmteTransitieMakers de technische mogelijkheden, kansen en obstakels. Bij dit complexe onderwerp is de mening van wijkbewoners van groot belang. Daarom zijn er enkele online informatiebijeenkomsten geweest en is een bewonersenquête gehouden. Graag nodigen de gemeente Gouda, De WarmteTransitieMakers en bewonersorganisaties in deze wijken u uit voor een vervolgsessie. Deze bijeenkomsten zijn meer technisch en inhoudelijk van aard. Zo presenteren de gemeente en de warmtetransitiemakers de uitkomsten van de analyse met de warmtetool voor de verkenningswijken.

Kort Haarlem en Kadenbuurt

Woensdag 7 april

20:00 tot 21:30 uur

Aanmelden: zie website kort haalrem

Slagenbuurt/oud Achterwillens

Donderdag 8 april

20:00 tot 21:30 uur

Aanmelden: Klik hierop


Sportbuurt/Molenbuurt

Dinsdag 13 april

20:00 tot 21:30 uur

Aanmelden:

Plaswijck

Woensdag 14 april

20:00 tot 21:30 uur

Aanmelden: klik hierop


Bewonersenquête en online sessies over de energie- en warmtetransitie in de wijk

Februari 2021

Coronazorgen en energietransitie

Uiteraard hebben we allemaal te maken met de coronamaatregelen. Het spreekt voor zich dat veel mensen hiermee nu bezig zijn, zowel privé als zakelijk. Tegelijk heeft de overheid een nieuwe verandering in gang gezet. Het gaat om de warmte- en energievoorziening in onze wijk/buurt.

Er zij al verschillende plannen gepresenteerd. Als onafhankelijke en politiek-neutrale bewonersorganisatie, bestaande uit burgers/vrijwilligers, willen we graag hierover meepraten. Daarbij willen we graag de wijk- en bewonersbelangen meenemen. Door mee te doen met onze bewonersenquête hebben wij meer draagvlak en meer invloed op proces en uitkomst.

Bij de vorige enquêtes (zoals Vuurwerkverbod, over de Schoolzones in de wijk) deden meer dan duizend wijkbewoners mee. Wilt u deze keer ook meedoen? Het onderwerp is belangrijk genoeg.

Meer duurzame stroom in en voor onze regio

De energietransitie is de overgang van fossiele energie (zoals olie en aardgas) naar duurzame, veilige en betaalbare energie. In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat er daarom meer duurzame energiebronnen moeten komen. Met een Regionale Energiestrategie onder-zoeken de gemeenten, waaronder Gouda, hoe nieuwe duurzame stroom kan worden opgewekt, onder andere met zonnevelden en windturbines.

Hoe en wanneer gaan we van het aardgas af ?

Van de regering moet er ook een alternatief voor aardgas komen. In het klimaatakkoord is bepaald dat in 2050 Nederland aardgasvrij moet zijn. Gouda wil hiermee in 2030 beginnen. De komende jaren is dus veel onderzoek nodig naar: hoe dat moet, wat het gaat kosten, wie dat gaat betalen, wie beslist, welke aanpassingen in woningen nodig zijn, enz.

Welke alternatieven voor aardgas ?

Belangrijk is vooral wat er voor het aardgas in de plaats komt. Er zijn vele mogelijkheden, maar niet alles is technisch mogelijk of betaalbaar. Ook zijn er risico’s. Of sommige oplossingen nemen veel ruimte in beslag. De meest genoemde alternatieven zijn aardwarmte, aquathermie en restwarmte van industrie.

De gemeente Gouda doet in vijf wijken onderzoek

De gemeente Gouda begint het onderzoek naar het aardgasvrij maken in vijf ‘verkenningswijken’. Dat zijn Achterwillens, Goudse Poort, Kort Haarlem, Plaswijck en Sportlaan/Molenbuurt.

In deze wijken zijn er namelijk alternatieve warmtebronnen in de omgeving, zoals restwarmte van industrie. Voor Plaswijck is dat mogelijk aquathermie uit de nabijgelegen Reeuwijkse Plassen. Ook staan in onze wijk veel gelijkvormige huizen, die zijn te koppelen aan een warmtenet. En Mozaïek Wonen en Woonpartners hebben hier veel woningen die in de komende jaren toch al verduurzaamd gaan worden. In deze vijf wijken zijn er bovendien actieve bewonersorganisaties.

In twee verkenningswijken komt een vervolgonderzoek. Dat gaat onder andere over wat er allemaal moet gebeuren in de woningen, in de wijk en wat het gaat kosten.

En wat vindt u ervan … bewonersenquête

We hebben gemerkt dat dit onderwerp veel vragen en reacties oproept. Als onafhankelijke en politiek neutrale bewonersorganisatie praten wij hierover graag mee. Wij hebben daarbij uiteraard uw mening nodig om de wijkbelangen goed te kunnen behartigen. Wilt u net als vorige keren (zoals de Schoolzones over verkeersveiligheid) weer met zeer velen onze enquête invullen? Dat kan via onderstaand formulier. Het zijn 12 vragen.

Online sessies voor informatie, vragen en opmerkingen

U kunt zich óók aanmelden voor een online sessie om informatie te krijgen, vragen te stellen en om uw mening te geven. Zie de website voor de data. Mogelijke data zijn donderdag 11 maart, woensdagmiddag 17 maart, woensdagavond 17 maart, donderdagmiddag 18 maart, donderdagavond 18 maart, woensdagmiddag 24 maart, woensdagavond 24 maart, donderdagmiddag 25 maart en donderdagavond 25 maart.


Informatiepakket van de gemeente over de energie- en warmtetransitie in Gouda

Februari 2021

In opdracht van de gemeente Gouda opgesteld door het bureau de WarmteTransitieMakers:

Informatiepakket DWTM en Gemeente Gouda versie 16 februari 2021


Energietransitie en warmtetransitie in de wijken

Januari 2021

Met de gemeente en adviseurs is besproken dat actieve bewonerscollectieven zelf de eigen wijkbewoners gaan benaderen over de energietransitie in hun eigen wijk. Dat zal zijn met informatiemateriaal, nieuwsmails, een bewonersenquête en digitale bijeenkomsten. Voor zover nu de planning bekend is zullen de wijkbewoners in Achterwillens, Kort Haarlem en Plaswijck benaderd worden, mogelijk ook Bloemendaal (2803) en GoudaNoord (2805).

Onderstaand de informatie van de gemeente Gouda over de energietransitie, zoalsl die 13 januari 2021 in de Goudse Post stond.


De energietransitie in straat, buurt en wijk

Oktober 2020

Bewoners in de wijk Plaswijck (2804) gaan samenwerken om te komen tot meer duurzaamheid in hun eigen wijk, buurt en straat. De thema’s variëren van het onderzoeken naar een gezamenlijke wijkaccu (voor de opslag van zelf opgewekte duurzame energie) tot en met gezamenlijk isolatiemaatregelen nemen voor de eigen woningen. De gemeente Gouda heeft voor de energietransitie in de wijk een subsidie verstrekt. Er zijn verschillende bewonersgroepen:

 • Energie Coöperatie Gouda
 • Energiecoöperatie Kort Haarlem
 • Energietransitie Burgenbuurt
 • Energietransitie Hoevenbuurt
 • Energietransitie Plaswijck
 • Energietransitie Steinenbuurt
 • Energietransitie Watergrassen
 • Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck

Op dit moment doen 29 wijkbewoners mee: Ad, Anton, Bas, Benjamin, Danny, Emilio, Evert, Freek, Hans, Hans, Jaco, Jan Jaap, Jeanne, John, Joost, Justin, Kees, Kees, Louise, Maarten, Martin, Onno, Peter, Peter, Ruth, Ruud, Ruud, Stefan en Truus. Woont u in de wijk Bloemendaal (2803), Plaswijck (2804) of Gouda Noord (2805) en heeft u interesse in duurzaamheid en de energietransitie, dan kunt u meedoen, meedenken en meehelpen door te bellen met 06 239 56 999 of een mail te sturen naar contact@energiecooperatiegouda.nl, graag onder vermelding van uw buurt of straat en telefoonnummer.

Er wordt nu gesproken met enkele partijen om te komen tot nauwe samenwerking, onder andere bij onderzoeksprojecten.

Uiteraard volgt meer informatie.

Ook meedoen? Meedenken? Meehelpen? U kunt dan een mail sturen naar contact@energiecooperatiegouda.nl


Verduurzaming Goudse wijken met gemeente en wijkpartners  (2017-2018-2019)

 • U heeft al een tijd plannen om ‘iets’ op het gebied van duurzaamheid te doen?
 • Wilt u verdienen op energielasten, wooncomfort, duurzaamheid en waardestijging van uw woning?
 • Zorgen voor een goed leefklimaat, na het klimaatakkoord van Parijs en het Nationale Energie Akkoord?

Vervolgbijeenkomsten

Na de geslaagde bijeenkomsten over de verduurzaming van de woningen én mogelijke collectieve isolatieacties in de wijk in 2018 zullen er in 2019 weer enkele vervolg- en themabijeenkomsten komen. Deze worden georganiseerd door de Energie Coöperatie Gouda, de WoonWijzerWinkel, bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck, met ondersteuning van de gemeente Gouda. Meer informatie over de data volgt.

Wijkpartners werken samen

Dit jaar gaan namelijk bewonersorganisaties, bedrijven, instellingen en de gemeente Gouda aan de slag in verschillende Goudse wijken en buurten. Verduurzaming is niet alleen goed voor het leefklimaat en het milieu, maar zorgt ook voor lagere energielasten, meer wooncomfort, duurzaamheid en waardestijging van uw woning.

Foto: wethouder Niezen geeft startschot

Buurtbijeenkomsten met ‘menukaart’ voor de wijk en collectieve wijkacties

Er komen eerst enkele bijeenkomsten bij u in de buurt. Tijdens de bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden om uw huis te verduurzamen en wat er bij komt kijken. Er is door een onafhankelijk adviseur een ‘menukaart’ ontwikkeld, specifiek voor de huizen uit uw buurt. Hierdoor is direct duidelijk welke maatregelen aan uw woning genomen kunnen worden. Denk aan isoleren van de gevel, het dak, de vloer of bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. Natuurlijk is er alle mogelijkheid om vragen te stellen aan deskundigen.

Collectieve wijkacties

Het nemen van duurzame maatregelen kan individueel maar ook sámen met de buren, de straat of de wijk. Met verschillende partijen zal uiteraard gekeken worden of het mogelijk is om gezamenlijke aanbiedingen met en voor de wijk te doen, zoals bijvoorbeeld de collectieve inkoop van zonnepanelen. Wij informeren u hierover graag!

Komende maanden bijeenkomsten in 5 buurten

Via de nieuwsmail, website en facebook wordt u op de hoogte gehouden van de komende wijk- en buurtbijeenkomsten. Gepland staan volgende bijeenkomsten:

 •     Gaardenbuurt / Bloemendaal
 •     Hoevenbuurt / Plaswijck
 •     Steinen / Plaswijck
 •     Watergrassenbuurt / Plaswijck
 •     Vogelbuurt / Korte Akkeren

Gezocht: buurtambassadeurs voor collectieve wijkacties

Als bewoner van elke wijk in Gouda kunt u meedenken en meedoen met het verduurzamen van de eigen buurt. Bijvoorbeeld het organiseren van de collectieve buurtacties voor uw eigen straat of wijk. Ook als u bijvoorbeeld ideeën heeft voor een duurzaamheidsproject op een basisschool bent u van harte welkom om dit met ons te bespreken en te delen.

Gezocht: bewoners die hun ervaringen met duurzaamheidsmaatregelen willen delen

Wij zoeken óók bewoners die al duurzaamheidsmaatregelen hebben uitgevoerd of al zonnepanelen hebben aangekocht. Dien ervaringen zijn waardevol en wij nodigen u graag uit om uw ervaringen en eventueel tips te delen. Zie de blauwe mailknop onderaan deze mail.

Stadswinkel voor informatie

Heeft u nu al vragen over de verduurzaming van uw woning en de mogelijkheden? Kent u mensen in andere buurten die vragen hebben? Elke donderdagmiddag tussen 14:00 uur en 16:00 uur is er een medewerker van de gemeente aanwezig in de Stadswinkel, Kleiweg 96, om u op weg te helpen. Daarnaast is er informatie te vinden over verschillende duurzaamheidsmaatregelen. Deze informatie is standaard aanwezig en kunt u dus eenvoudig ophalen in de Stadswinkel.

Er kan bijvoorbeeld al veel geld bespaard worden door een verandering in gedrag. Sluipverbruik via stekkers, warmteverlies door de muren of lang douchen zorgen voor een hoge energierekening. Ervaring leert dat, door een kleine aanpassing in gedrag, soms wel €200 tot €400 euro per jaar kan worden bespaard!

Samen meedoen

Wij hopen dat u, uw buren en uw wijk ook gaan meedoen!

Met vriendelijke groet,

Gemeente Gouda,

Omgevingsdienst Midden-Holland,

Energie Coöperatie Gouda,

bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck,

bewonersvereniging Twaalf Hoeven,

bewonerscollectief Gaardebuurt,

bewonerscommissie Steinenbuurt

en andere bewonersverenigingen