Zonnepanelen op GoudAsfalt

Met GOUDAsfalt, het Zonnegilde en de Energie Coöperatie Gouda zijn de plannen uitgewerkt voor de realisatie van een zonnepanelenpark op GoudAsfalt.

Inmiddels is het project voldoende concreet om van start te gaan en om de ambities van GOUDasfalt op het gebied van duurzaamheid en vernieuwing verder in te vullen. Dat doen we met het project ‘Zon op GOUDasfalt’, dat voorziet in de plaatsing van ca. 410 zonnepanelen op GOUDasfalt. Deze zonnepanelen wekken 100% duurzame energie op, waarmee GOUDasfalt de beschikking krijgt over eigen en goedkopere duurzame stroom. Zo draagt GOUDasfalt bij aan een duurzamere samenleving en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Voor het opwekken van energie met zonnepanelen heeft GOUDasfalt begin 2018 een SDE+ subsidie toegekend gekregen. Met deze regeling stimuleert de overheid bedrijven en non-profitorganisaties om duurzame energie te produceren. De kern van deze regeling is dat de eigenaar van de zonnepanelen vijftien jaar een financiële garantie heeft op de opbrengst van eigen opgewekte stroom. Deze vergoeding maakt het voor GOUDasfalt financieel aantrekkelijk om de zonnepanelen te plaatsen: de opgewekte stroom betekent op termijn ook extra financiële steun voor GOUDasfalt, wat de exploitatie van het terrein ten goede komt.

Om het project Zon op GOUDasfalt mogelijk te maken zullen er obligaties worden uitgegeven. Eerst krijgen de vrijwilligers van GOUDasfalt de mogelijkheid om in te schrijven, daarna kunnen alle bewoners in en bedrijven in Gouda inschrijven. Meer informatie over de inschrijvingsprocedure volgt uiteraard nog.