Zonnepanelen op GoudAsfalt

Met GOUDAsfalt, het Zonnegilde en de Energie Coöperatie Gouda zijn de plannen uitgewerkt voor de realisatie van een zonnepanelenpark op GoudAsfalt.

Inmiddels is het project voldoende concreet om van start te gaan en om de ambities van GOUDasfalt op het gebied van duurzaamheid en vernieuwing verder in te vullen. Dat doen we met het project ‘Zon op GOUDasfalt’, dat voorziet in de plaatsing van ca. 410 zonnepanelen op GOUDasfalt. Deze zonnepanelen wekken 100% duurzame energie op, waarmee GOUDasfalt de beschikking krijgt over eigen en goedkopere duurzame stroom. Zo draagt GOUDasfalt bij aan een duurzamere samenleving en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Voor het opwekken van energie met zonnepanelen heeft GOUDasfalt begin 2018 een SDE+ subsidie toegekend gekregen. Met deze regeling stimuleert de overheid bedrijven en non-profitorganisaties om duurzame energie te produceren. De kern van deze regeling is dat de eigenaar van de zonnepanelen vijftien jaar een financiële garantie heeft op de opbrengst van eigen opgewekte stroom. Deze vergoeding maakt het voor GOUDasfalt én voor de obligatiehouders financieel aantrekkelijk om de zonnepanelen te plaatsen: de opgewekte stroom betekent op termijn ook extra financiële steun voor GOUDasfalt, wat de exploitatie van het terrein ten goede komt.

Om het project Zon op GOUDasfalt mogelijk te maken zullen er 410 obligaties à nominaal € 300 worden uitgegeven. U kunt u ook al aanmelden om mee te doen.

U ondersteunt hiermee een mooi bewonersinitiatief, u ondersteunt het eerste zonnepanelenproject in Gouda, u draagt bij aan een duurzamer Gouda en u ontvangt een relatief attractief rendement. Voor alle informatie, zie onderstaande links.

Link naar Zon op GOUDasfalt

Prospectus Zon op GoudAsfalt

Aanmeldformulier Zon op GoudAsfalt

 

NB Informatiebijeenkomst 14 januari 2019

GOUDasfalt en de Energie Coöperatie Gouda nodigen belangstellenden uit Gouda uit voor een informatie-avond op maandag 14 januari 2019 op het terrein aan de Gouderaksedijk. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de doelstellingen, het project-ontwerp, het financiële plaatje, het beheer en de mogelijke technische en financiële risico’s. Aanmelden voor deze avond kan met een mailtje naar  zon@goudasfalt.nl   o.v.v. vermelding van uw naam.