Zonnepanelen op GoudAsfalt

Link naar ZON op GOUDasfalt

Alle informatie over dit eerste Goudse collectieve zonnepanelenproject is te lezen op https://www.goudasfalt.nl/zon


Eerste zonrapportage van Zon op GOUDasfalt  (maart 2020)

Stichting ‘Zon op GOUDasfalt’ heeft haar derde nieuwsbrief gestuurd aan relatie, obligatiehouders en vrijwilliger. Hieronder een verkorte weergave van deze nieuwsmail die specifiek ingaat op de zonopbrengsten. Zoals bekend is Zon op GOUDasfalt het eerste collectieve zonnepanelenproject in Gouda. Sinds eind vorig jaar wordt er met twee productie-installaties groene stroom opgewekt. De ene installatie ligt op het dak van een gebouw, het Laboratorium genaamd en de andere installatie, veel groter, op de speciaal hiervoor in eigen beheer gemaakte dakconstructie. Dankzij de inzet van vele partijen -grotendeels vrijwillig- kan GOUDasfalt daarom nu gebruik maken van eigen, groene, duurzame energie.

Al goede zonopbrengst

Inmiddels zijn alle 424 panelen namelijk alweer bijna een half jaar vol in bedrijf en produceren probleemloos de nodige kilowatt-uren. Tot op heden is ruim 28.000 kWh opgewekt. Voor 2020 gaan we uit van een voorzichtige raming van 100.000 kWh opbrengst van de panelen. Onze ramingen zijn voorzichtig. Wanneer het een mooie zomer wordt met veel zon, dan is een aanzienlijk hogere opbrengst te verwachten. Deze voorzichtig geraamde opbrengst is al voldoende om het totale verbruik in kilowatt-uur van GOUDasfalt op jaarbasis te dekken. De panelen leveren echter alleen overdag stroom en in de zomer zullen zij meer vermogen leveren dan in de winter. Maar GA gebruikt natuurlijk ook ‘s avonds en in de winter stroom. GA zal dus op die momenten bij Greenchoice stroom moeten inkopen. Dit betekent dat er soms stroom zal worden verkocht aan Greenchoice en soms stroom tegen een hogere prijs zal moeten worden gekocht. Bij een grootverbruik aansluiting zoals GOUDasfalt die heeft kan er immers niet gesaldeerd worden. Maar per saldo blijft de business case meer dan interessant.

Voor de liefhebbers: via deze link zijn realtime de actuele prestaties van het zonnedak te volgen: https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=ce047b30-3d51-4ae9-a35b-8d087959ac20
De link voor de panelen op het dak van het Laboratorium is: https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Goudasfalt%20Labdak#/dashboard

Financiële opbrengsten en uitgaven
Voor de financiën van de Stichting Zon op GOUDasfalt maakt het niet zoveel uit wat er met de opgewekte stroom gebeurt, of deze op het GOUDasfalt terrein wordt verbruikt of teruggeleverd aan het stroomnet. De opbrengst is voor Zon op GOUDasfalt en met die opbrengst worden in de eerste plaats de verplichtingen naar de obligatiehouders betaald.

De financiële opbrengsten bestaan uit verschillende onderdelen. In de eerste plaats krijgt Zon op GOUDasfalt voor de opgewekte stroom subsidie van het RVO, een overheidsinstelling die zich richt op het bevorderen van nieuwe energiebronnen en ook de subsidies daarvoor verzorgt. Deze zogenaamde SDE+ subsidie is voor de gehele vijftien jaar gegarandeerd en biedt Zon op GOUDasfalt en alle obligatiehouders -en niet te vergeten ook GOUDasfalt- dus zekerheid voor voldoende financiële opbrengst gedurende de gehele looptijd van het project. Daarnaast is er nog een inkomstenbron. Voor de opgewekte stroom die GOUDasfalt niet zelf gebruikt en teruglevert aan het net, krijgt GOUDasfalt van Greenchoice namelijk een zogenaamde ‘terugleververgoeding’. Het gaat niet om grote bedragen, zo’n 6 cent per kWh, maar bij grote volumes kan het om interessante bedragen gaan. Ook deze ontvangsten gaan naar Zon op GOUDasfalt. Er is nog een derde financiële stroom. Normaal gesproken betaalt de Stichting GOUDasfalt (GA) voor haar stroom het gebruikelijke markttarief van rond de 22 cent per kWh. Maar GA kan nu gebruik maken van de ‘gratis’ eigen opgewekte stroom. Omdat we dan de terugleververgoeding mislopen (de opgewekte stroom wordt immers zelf verbruikt en niet teruggeleverd) is afgesproken dat GOUDasfalt hiervoor aan Zon op GOUDasfalt een vergoeding gelijk aan de teruglevergevergoeding van Greenchoice betaalt. Een bijkomend voordeel voor GA is dat GA iets minder voor de stroom betaalt dan het geval zou zijn zonder zonnepanelen. Dit voordeel kan worden aangewend om de investering ten behoeve van de aanleg van de constructie waar de zonnepalen van het zonnedak op rust te terug te verdienen.

Uit deze inkomsten komen voor Zon op GOUDasfalt voldoende middelen beschikbaar om de uitgaven te dekken. Dat zijn kort samengevat: accountantskosten, de dividendbetalingen van 2% aan de obligatiehouders en de aflossingen van de uitstaande obligaties gedurende de komende jaren.

De obligatiehouders krijgen nog nadere informatie als de definitieve afrekening van het RVO en de jaarstukken van de accountant beschikbaar zijn.


Officiële start ZON op GOUDasfalt: eerste gerealiseerde collectieve zonnepanelenproject in Gouda  (november 2019)

Het project ZON op GOUDasfalt is het eerste, collectieve gerealiseerde zonnepanelenproject in Gouda. Het is bovendien gerealiseerd door vrijwilligers.

Met trots willen wij u melden dat het project Zon op GOUDasfalt sinds half september al volop Goudse groene stroom levert.

De Energie Coöperatie Gouda is projectpartner bij ZON op GOUDasfalt en wij hebben met veel overtuiging bijgedragen aan dit mooie, zonnige project.

Binnenkort zal voor genodigden de officiële ingebruikstelling van de zonnepanelen worden gevierd. Wethouder Hilde Niezen, met onder meer klimaat, duurzaamheid en bewonersparticipatie in haar portefeuille, zal tijdens deze bijeenkomst de levering van de groene ‘GOUDasfalt stroom’ officieel starten.

De realisatie van ZON op GOUDasfalt was vanzelfsprekend alleen mogelijk met de financiële ondersteuning van de obligatiehouders, de medewerking van de sponsors en de inzet van de onvermoeibare vrijwilligers die het project bedacht, gepland en met tomeloos enthousiasme gebouwd hebben, ondertussen verzorgd door de evenzeer onvolprezen vrijwillige cateraars in de kantine.

Het is het eerste Goudse collectieve zonnepanelenproject en het betekent een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van GOUDasfalt en aan een meer duurzamer en groener Gouda.


September 2019: ZON op GOUDasfalt gereed

De ambities op het gebied van duurzaamheid en vernieuwing realiseert GOUDasfalt onder andere met het project ‘Zon op GOUDasfalt’, dat voorziet in de plaatsing van zonnepanelen op GOUDasfalt. Deze wekken 100% duurzame energie op. Na de succesvolle uitgifte van de obligaties begin dit jaar en de afgifte van de benodigde vergunningen, is door veel vrijwilligers, bedrijven en sponsors hard gewerkt om in totaal 424 zonnepanelen te installeren voor ZON op GOUDasfalt. De Energie Coöperatie Gouda is projectpartner van dit eerste Goudse collectieve zonnepanelenproject.

In de eerste fase zijn 76 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van ‘het lab’, een gebouw op het terrein. Hiermee wordt inmiddels de eerste stroom opgewekt en terug geleverd aan het net.
In juni is begonnen met de tweede fase van de installatie: de plaatsing van 348 panelen op een zelf ontworpen en zelfgebouwde dakconstructie van spanten op een aantal betonnen keerwanden op het terrein. Hier kwam heel wat ‘ingenieus’ denk- en rekenwerk bij kijken, want voor deze constructie is gebruik gemaakt van stalen onderdelen van lange rolbanen die zijn vrijgekomen uit een Rotterdams kantoorpand: een mooi voorbeeld van duurzaam hergebruik van materialen. De werkzaamheden vorderen gestaag. De laatste zonnepanelen zijn inmiddels, september, geplaatst en de panelen leveren nu ook daadwerkelijk stroom.

Sinds april is er week-in-week-uit op donderdag, vrijdag en zaterdag door vrijwilligers gezaagd, geboord, gelast, gesjouwd, gemeten, geschroefd, gepuzzeld en gezwoegd om de zonnepanelen op grote hoogte te installeren. Elke werkdag werden de bouwers ondersteund door andere vrijwilligers die de catering verzorgden, van koffie tot koek, van soepjes tot salades en van broodjes tot biertjes. We zijn enorm trots op de groep van in totaal zo’n 40 vrijwilligers die keihard heeft gewerkt om ZON op GOUDasfalt te realiseren.

De afgelopen maanden hebben we ook de afspraken gemaakt met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (verstrekker van de SDE+-subsidie), Greenchoice en de netbeheerder over de vergoedingen voor de opgewerkte en terug geleverde stroom. Tevens zijn de financiële en juridische afspraken en verzekeringszaken inmiddels zo goed als rond.

De komende weken zetten we de puntjes op de laatste i’s. Dan gaan we ook de datum prikken voor de feestelijke ingebruikname van het eerste grote Goudse zonnepanelenproject. De uitnodiging daarvoor kunt u binnenkort van ons verwachten.

Plaatsing 76 zonnepanelen op het dak van ‘het lab’

Vrijwilligers druk met voorbereidende werkzaamheden

Koffiepauze (met koek!)

Plaatsing ijzeren dakspanten

Voorbereide houten dakspanten

Vorderingen augustus 2019

Bijna alle 348 panelen bevestigd…


Informatiebijeenkomst 14 januari 2019

GOUDasfalt en de Energie Coöperatie Gouda nodigen belangstellenden uit Gouda uit voor een informatie-avond op maandag 14 januari 2019 op het terrein aan de Gouderaksedijk. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de doelstellingen, het project-ontwerp, het financiële plaatje, het beheer en de mogelijke technische en financiële risico’s. Aanmelden voor deze avond kan met een mailtje naar  zon@goudasfalt.nl   o.v.v. vermelding van uw naam.


Voorjaar 2018: start project ZON op GOUDasfalt

Met GOUDAsfalt, het Zonnegilde en de Energie Coöperatie Gouda zijn de plannen uitgewerkt voor de realisatie van een zonnepanelenpark op GoudAsfalt.

Inmiddels is het project voldoende concreet om van start te gaan en om de ambities van GOUDasfalt op het gebied van duurzaamheid en vernieuwing verder in te vullen. Dat doen we met het project ‘Zon op GOUDasfalt’, dat voorziet in de plaatsing van ca. 410 zonnepanelen op GOUDasfalt. Deze zonnepanelen wekken 100% duurzame energie op, waarmee GOUDasfalt de beschikking krijgt over eigen en goedkopere duurzame stroom. Zo draagt GOUDasfalt bij aan een duurzamere samenleving en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Voor het opwekken van energie met zonnepanelen heeft GOUDasfalt begin 2018 een SDE+ subsidie toegekend gekregen. Met deze regeling stimuleert de overheid bedrijven en non-profitorganisaties om duurzame energie te produceren. De kern van deze regeling is dat de eigenaar van de zonnepanelen vijftien jaar een financiële garantie heeft op de opbrengst van eigen opgewekte stroom. Deze vergoeding maakt het voor GOUDasfalt én voor de obligatiehouders financieel aantrekkelijk om de zonnepanelen te plaatsen: de opgewekte stroom betekent op termijn ook extra financiële steun voor GOUDasfalt, wat de exploitatie van het terrein ten goede komt.

Om het project Zon op GOUDasfalt mogelijk te maken zullen er 410 obligaties à nominaal € 300 worden uitgegeven. U kunt u ook al aanmelden om mee te doen.

U ondersteunt hiermee een mooi bewonersinitiatief, u ondersteunt het eerste zonnepanelenproject in Gouda, u draagt bij aan een duurzamer Gouda en u ontvangt een relatief attractief rendement. Voor alle informatie, zie onderstaande links.

<em><a class="ecg_button_geel" title="Aankoop obligatie(s) ZON op GOUDasfalt" href="/winkel/participaties-zon-op-goudasfalt/">Aankoop obligatie(s) ZON op GOUDasfalt (betaalmodule)</a></em>