Energienetwerk Gouda

De Energiecoöperatie Gouda is ook gebaat bij een sterke ledeninbreng. Helpt u daarom mee onze doelen verwezenlijken? Bijvoorbeeld door u aan te melden op de community website Energienetwerk Gouda. En door ons van informatie te voorzien, waar uw vragen & behoeftes liggen, maar ook welke kennis & kunde u kunt inbrengen.