Actienetwerk Energietransitie

 

Nieuwe Energie Netwerk (NEN) is een nieuw burgerinitiatief dat niet denkt in ‘moeten’ aardgasvrij of CO2-neutraal maar in ‘willen’, samen en klimaatpositief. Zij organiseren regelmatig bijeenkomsten met drie doelen:

A. De energietransitie van Gouda onafhankelijk volgen en bijsturen;

B. Stimuleren van energietransitie-bijeenkomsten in straat of buurt;

C. Werven van ‘nieuwe’ energie coaches voor ondersteuning kick-off actie gemeente Gouda.

Meer weten of meedoen? Stuur een mail naar Meedoen