Samenwerking met de Gemeente Gouda

De gemeente Gouda heeft de ambitie om in 2040 een CO2 neutrale gemeente te zijn. Waar wenselijk en mogelijk werkt zij dan ook samen met woningcorporaties, bedrijven en bewonersorganisaties en andere maatschappelijke partners. Ook met de Energie Coöperatie Gouda is er een samenwerking. De samenwerking kent verschillende vormen. In de eerste plaats is er met de ambtenaren regelmatig overleg over de duurzaamheidsontwikkelingen. Zowel gemeente als energiecoöperatie blijven zo op de hoogte van elkaars plannen en maatregelen. In de tweede plaats ondersteunt en facilieteert de gemeente burgerinitiatieven als de onze. Voor sommige projecten vertrekt de gemeente Gouda een subsidie. In de derde plaats is er een samenwerking als er een informatiebijeenkomst voor wijkbewoners is. Vaak zijn wethouder of ambtenaren dan als gastspreker aanwezig.

Voor meer informatie over het duurzaamheidsbeleid en maatregelen van de gemeente Gouda, zie de gemeentelijke website’s  Gemeente Gouda en Maak Gouda duurzaam en op deze website bij het menu Beleid de pagina https://energiecooperatiegouda.nl/gemeente-gouda/