Scholen

 

De middelbare en basis scholen in de wijk meer duurzaam maken !

Een belangrijke doelstelling is de (basis)scholen in de wijken te voorzien van duurzame energie met zonnepanelen, op basis van een verantwoorde investering, met extra onderzoek naar de dakconstructie, en met externe begeleiding van projectuitvoering, implementatie en beheer. Doel is het bereiken van energiebesparing en minder CO2 uitstoot, lagere energielasten voor de basisschool, en betrokkenheid van leerlingen en hun ouders. Opzet is een collectieve inkoopactie van de basisscholen in de wijk, om extra voordelen te behalen. Dit uiteraard met behoud van ieders verantwoordelijkheid.  Elke basisschool voorziet dan zo veel mogelijk in haar eigen duurzame energiebehoefte, door plaatsing van zonnepanelen op dak en/of terrein. Optioneel is aanvullende levering van volledig groene reststroom door een groene energieleverancier (eventueel ook gas) mogelijk.

Financiering

Voor de (voor)financiering van koop dan wel lease zijn er veel mogelijkheden. Er zijn verschillende financiële instellingen en financieringsmogelijkheden specifiek voor duurzame maatregelen.

Projectuitvoering en beheer

De projectuitvoering besteden wij uit aan professionele partijen, onder andere de financiële calculaties, nieuwsbrieven, presentaties, offertes, administratie, verslaglegging, overeenkomsten en vergunningprocedures. Zij ontzorgen de directies van (basis)scholen bij het gehele project. Inbegrepen zijn een bouwtechnisch onderzoek, onder andere naar vandalismebestendigheid. De hiermee gepaard gaande kosten zijn te verrekenen met de te realiseren energiebesparing. Hierbij werken wij samen met terzake deskundige partijen.

Onderzoek naar besparingen op basis van isolatiemogelijkheden en andere energiebesparingsmogelijkheden is hierbij inbegrepen.

Betrokkenheid

Betrokkenheid van ouders, leerlingen en de buurt is belangrijk. Hiervoor zijn er verschillende opties. Mogelijk is bijvoorbeeld een digitaal en/of interactief educatief programma, desgewenst ook met excursies. Ouders van leerlingen kunnen op verschillende manieren financieel bijdragen aan de investering van ‘hun’ basisschool.

Nadere informatie

Nadere informatie is mogelijk via telefoon 06 239 56 999 of meld u aan via de knop Scholen op de homepage.