Zonnepanelen


Vervolgactie zonnepanelen begin 2019

Begin volgend jaar zal er een derde trache komen van de collectieve en individuele zonnepanelenactie. Dit keer zal er ook aandacht besteed worden aan de dakconstructie en dakisolatie.

 


Tweede tranche zonnepanelen actie en vervolgbijeenkomsten in de wijk  (september 2017)

Positieve reacties

Er zijn veel positieve reacties gekomen op de open informatiemarkt op 26 juni jl. in de Prinsenhof. Op deze bijeenkomst konden bewoners informatie krijgen over het kopen en huren van zonnepanelen. Aanwezig waren de gemeente Gouda, de Woonwijzer Winkel, Hallo Stroom en de Energie Coöperatie Gouda.

Het aantal deelnemers dat zonnepanelen gaat huren en kopen is boven verwachting. Bewoners die al zonnepanelen hebben aangekocht zijn bovendien meer dan tevreden over de service, korting en deskundigheid.

 

Tweede tranche zonnepanelen

Uiteraard kunt u alsnog informatie verkrijgen over deze zonnepanelenactie, of meedoen met de tweede tranche. Met collectieve wijkacties in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord willen wij zorgen voor lagere aanschafkosten, meer groene energie en lagere energierekeningen  … en meer duurzame wijken! Voor info, een advies op maat, dakscan, vooronderzoek en offerte, mail naar info@woonwijzerwinkel.nl of contact@energiecooperatiegouda.nl .

 

Nadere informatie en interesse: ook over zonnewarmte in huis

Wij nodigen u graag uit om bij duurzaamheidsvragen of interesse contact op te nemen met de WoonWijzerWinkel, dat kan via het mailadres  info@woonwijzerwinkel.nl of 010 747 01 47 of met met de Energie Coöperatie Gouda via het mailadres contact@energiecooperatiegouda.nl.

Bijvoorbeeld meer willen weten hoe met nieuwe zonnepanelen uw huis met moderne elektrische radiatoren is te verwarmen? Neem contact op met:

 

Verduurzamen buurt: vervolg bijeenkomsten met de gemeente Gouda

Wilt u meedenken met het verduurzamen van uw buurt, ervaringen delen, heeft u vragen en ideeën over verdere duurzaamheidsacties, dan wij horen dit graag. Samen met de gemeente Gouda zullen er vervolg bijeenkomsten in de wijken hierover worden georganiseerd.

De eerstvolgende bijeenkomst is voor bewoners van de Hoevenbuurt. Gepland staan ook bijeenkomsten voor de Watergrassen en de Steinenbuurt. Reacties en aanmeldingen zijn welkom op contact@energiecooperatiegouda.nl of 06 239 56 999.

 


Op maandagavond 26 juni organiseren de gemeente Gouda, de Energie Coöperatie Gouda, bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck en verschillende deskundige partijen een open informatiemarkt over zonnepanelen

 

Informatiemarkt met alle informatie

Op maandagavond 26 juni organiseren de gemeente Gouda, de Energie Coöperatie Gouda, bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck en verschillende deskundige partijen een open informatiemarkt over zonnepanelen.

Stands, korte presentaties en voorbeelden van zonnepanelen

Er zijn verschillende korte presentaties en bij de stands kunt u alle informatie krijgen. U kunt de verschillende typen zonnepanelen bekijken maar ook informatie krijgen over het huren van zonnepanelen. Er is uitgebreide voorlichting over zonnepanelen, omvormer(s), kabels en het montagesysteem, zo ook over service en onderhoudscontracten.

Deskundig en onafhankelijk advies

Verschillende gerenommeerde en deskundige partijen zoals de Woonwijzerwinkel, Susteen, Zonnegilde en Hallo Stroom zijn actief in het hele land en werken veel samen met gemeentes. Bovendien hebben zij al veel bewoners van goed advies voorzien en verzorgen, vaak met geselecteerde lokale partners, desgewenst de installatie en onderhoud. Zij zullen nu ook in Gouda hun entree maken.

Individueel advies en inschrijven collectieve wijkacties

U kunt een afspraak maken voor een advies op maat, inclusief gratis dakscan.

De mogelijkheid bestaat ook om in te schrijven voor de collectieve wijkacties zonnepanelen per wijk, buurt en straat. Met een grote collectieve wijkacties in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord zorgen we als bewoners voor lagere aanschafkosten, meer groene energie en lagere energie-rekeningen.

Speciaal voor de collectieve wijkacties zijn drie maatwerkpakketten samengesteld, voor elke type huis en voor elke portemonnee: 1) beste kwaliteit, 2) beste prijs/kwaliteit en 3) budgetvariant.

Locatie, tijd, catering

Het is een doorlopende informatiemarkt, u kunt dus komen wanneer u wilt. U bent welkom tussen 19.30 uur en 21.30 uur. De datum is maandagavond 26 juni, de locatie zorgcentrum de Prinsenhof (bij de Burgemeester van Reenensingel / Calslaan). Adresgegevens: zorgcentrum de Prinsenhof, Anna van Meertenstraat 10, 2804 TL Gouda. Zie ook bijgevoegde plattegrond. Tijdens de informatiemarkt zijn consumpties verkrijgbaar.

Toegang gratis

De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie is verkrijgen via contact@energiecooperatiegouda.nl.

Ieder is van harte welkom, graag tot ziens!

 


Zonnepanelenactie: individueel en collectief met buren, straat, buurt of wijk  (april 2017)

Het nemen van duurzame maatregelen kan individueel maar ook sámen met de buren, de straat of de wijk. Met verschillende partijen zal  gekeken worden of het mogelijk is om gezamenlijke aanbiedingen met en voor de wijk te doen voor collectieve inkoop van zonnepanelen.

Komende maanden komen er hierover informatiebijeenkomsten in :
• Gaardenbuurt / Bloemendaal
• Hoevenbuurt / Plaswijck
• Steinen / Plaswijck
• Watergrassenbuurt / Plaswijck
• Vogelbuurt / Korte Akkeren

Ook in de Burgen- en Lustenbuurt is een bijeenkomst gepland, dan specifiek ook over het huren van zonnepanelen.