Home Pagina

De Energie Coöperatie Gouda is een zelfstandige bewonersorganisatie, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen met bedrijven. Wij streven naar een duurzaam Gouda, gericht op energiebesparing en duurzame energieopwekking in stad, wijk en buurt.

Voor meer nieuws en informatie, zie het menu Nieuws en de submenu’s op deze website.


Meest recente nieuwsitems:

  • Vervolg informatiebijeenkomsten over uitkomsten analyse warmtetool in de verkenningswijken: zie voor de data en de inhoud van deze online sessies https://energiecooperatiegouda.nl/duurzaamheidsprojecten/wijkgerichte-aanpak/. U kunt zich voor deze sessies al aanmelden.
  • Inmiddels hebben we onze krachten op stadsniveau gebundeld: lees meer over ECG 2.0 op  https://energiecooperatiegouda.nl/energie-cooperatie-gouda/
  • Niet alleen de corona zorgt voor een andere manier van leven, ook de komende energietransitie betekent grote veranderingen. Het Nationaal Klimaatakkoord 2019 heeft vele en duidelijke doelen gesteld. Veel bewoners en bewonersorganisaties in Gouda zijn al betrokken bij deze energietransitie en willen op een positief-kritische manier hieraan bijdragen. We hebben besloten om al deze initiatieven te bundelen en samen verder te gaan onder de vlag van Energie Coöperatie Gouda. De coöperatie wordt nog meer een stadsbreed energiek netwerk. We gaan veel doen. Belangrijk is onder andere het ondersteunen van al die initiatieven en op wijk- en buurtnivo. Zo zijn de wijkcoöperaties in Achterwillens, Kort Haarlem en Plaswijck onderdeel van de Energie Coöperatie Gouda. Ook het meedenken met de gemeente Gouda en andere partners is speerpunt, zo ook het benadrukken van het ‘50% lokaal eigendom’ van nieuwe duurzame energiebronnen. Er komt een onafhankelijke stichtingsbestuur, bestaande uit Gouwenaren die al lang actief zijn in Gouda, als vrijwilliger zonder vergoeding en zonder commerciële belangen of banden. Gezien alle uitdagingen op het gebied van duurzaamheid is deze bundeling van bewonerskrachten meer dan welkom. Martin Pohlkamp, Gouda, 9 maart 2021