Home Pagina

De Energie Coöperatie Gouda is een zelfstandige bewonersorganisatie, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen met bedrijven. Wij zijn er voor iedereen die concreet aan de slag wil met duurzaamheid en energiebesparing.

Hieronder de meest recente nieuwsberichten (zie verder het Menu Nieuws).


 

Eerste collectieve zonnepanelen project Gouda op GOUDasfalt geslaagd

De financiering van het zonnepanelenproject op GOUDasfalt is rond

Vrijwilligers, huurders, vrienden van GOUDasfalt brengen samen met inwoners en bedrijven uit Gouda het benodigde investeringsbedrag bij elkaar door de aankoop van obligaties. Dat betekent dat de plaatsing van de 410 zonnepanelen dit jaar van start kan gaan. Een team van enthousiaste vrijwilligers staat klaar om aan de slag te gaan.

Energietransitie
Met de plaatsing van 410 zonnepanelen op GOUDasfalt kan jaarlijks voor 112.000kWh aan 100% duurzame energie worden opgewekt. Met deze zelf opgewekte zonne-energie draagt GOUDasfalt bij aan de doelstellingen van energietransitie en de vermindering van de CO2-uitstoot. De opgewekte stroom betekent – via een subsidieregeling van de rijksoverheid – op termijn ook extra financiële steun voor GOUDasfalt, waarmee zij haar activiteiten voor de inwoners van Gouda en omgeving kan voortzetten. Om het project te financieren, bood GOUDasfalt in december 410 obligaties aan.

Support
Tijdens de informatieavonden over het project heeft het projectteam veel support ontvangen. Deelnemers zijn blij met dit concrete initiatief dat bijdraagt aan een duurzamere samenleving. Dat blijkt ook uit de snelle verkoop van alle obligaties, waarmee het totaalbedrag van € 123.000 bijeen is gebracht. Financieel gezien kan het zonnepanelenproject nu van start. Er zijn echter nog een paar hordes te lopen, waaronder de bouwvergunning en het recht van opstal. GOUDasfalt is hierover in gesprek met de gemeente Gouda.

De Energie Coöperatie Gouda was mede projectpartner van dit mooie, duurzame initiatief.

Voor meer informatie, zie http://www.goudasfalt.nl/zon-op-goudasfalt/

Maandag 14 januari informatiebijeenkomst Zon op GOUDasfalt

Maandag 14 januari 2019, is de volgende informatiebijeenkomst over het eerste zonnepanelen project in Gouda, ‘Zon op GOUDasfalt’.

GOUDasfalt zal voor dit project 410 obligaties uitgeven. U kunt hieraan meedoen.

U krijgt onder andere informatie over de zonnepanelen installatie, de obligaties, de voordelen voor GOUDasfalt, het rendement/risico en de inschrijfprocedure.

De bijeenkomst is op het terrein van GOUDasfalt zelf, aan de Gouderaksedijk 32. De aanvang is 20.00 uur.

Voor alle informatie en links, zie https://energiecooperatiegouda.nl/duurzaamheidsprojecten/zonnepanelen-op-goudasfalt/ of op http://www.goudasfalt.nl/zon. U kunt daar ook de prospectus downloaden met alle relevante informatie voor geïnteresseerde deelnemers.

Desgewenst kunt u zich deze avond ook inschrijven. Er zijn al veel inschrijvingen. U ondersteunt een mooi bewonersinitiatief, u draagt bij aan het eerste zonnepanelenproject in Gouda, u draagt bij aan een duurzamer Gouda en u ontvangt een relatief attractief rendement.

Project Zon op GOUDasfalt van start

Project ZonOpGoudasfalt gaat van start, met 410 zonnepanelen. Het is een mooi burgerinitiatief en een samenwerkingsproject van stichting GOUDasfalt, het Zonnegilde en de Energie Coöperatie Gouda. Goed voor GOUDasfalt en goed voor het klimaat! Inschrijving obligaties eerst voor vrijwilligers, dan voor bewoners/bedrijven in Gouda. Lees meer over dit mooie burgerinitiatief op  https://energiecooperatiegouda.nl/duurzaamheidsprojecten/zonnepanelen-op-goudasfalt/

Exponentiele groei energieopwekking door lokale energiecoöperaties

De door lokale energiecoöperaties opgewekte duurzame energie is in 2018 opnieuw sterk gegroeid. Er wordt nu stroom opgewekt voor ruim 140.000 huishoudens. Het aantal energiecoöperaties is in 2018 toegenomen met 85 tot 484. Bijna 70.000 Nederlanders zijn lid van een lokale energiecoöperatie.

Ook in Gouda staan dit jaar nog twee energiecoöperatie projecten gepland, hierover komt binnenkort meer informatie.

Voor meer achtergrondinformatie, zie https://www.hieropgewekt.nl/nieuws/lokale-energie-monitor-2018-exponentiele-groei-opwek-door-lokale-energiecooperaties

Wijkavond Hoevenbuurt over woningisolatie woensdag 5 maart

Ieder is van harte welkom op deze open informatiebijeenkomst van de gemeente Gouda, de Energie Coöperatie Gouda, de WoonWijzerwinkel en bewonersorganisaties Hoevenbuurt en Wijkteam Plaswijck.

Deskundige en onafhankelijke partijen vertellen u graag alles over woningisolatie. Uiteraard kunt u ook met uw vragen terecht. U kunt zich op die avond inschrijven voor een gratis controle van uw woning en de inkoopacties in uw wijk. Zo weet u welke isolatiemaatregelen bij uw woning mogelijk zijn en wat het kost.

Het is een open inloopavond van 19.30 tot 22.00 uur, de toegang is gratis. De locatie is basisschool Het Vlot, Oosthoef 3.

 


 

Aanmelden voor warmtescan actie kan nog

Ook deze winter organiseert de Energie Coöperatie een warmtescan actie. U kunt dan tegen een interessante prijs een warmtescanfoto van uw woning laten maken. U ontvang dan een bondig en handzaam overzicht van de warmtelekken van uw woning. U kunt u aanmelden door enkele gegevens in te vullen op het formulier op  https://energiecooperatiegouda.nl/aanmelden-voor-actie-warmtescanfotos/