Energiecoöperatie Gouda

De Energiecoöperatie Gouda is een zelfstandige bewonersorganisatie, zonder winstoogmerk, bestaande uit vrijwilligers en zonder commerciële belangen. Wij streven naar een duurzaam Gouda, naar eerlijke en begrijpelijke informatie voor Gouwenaars, naar zinvolle bewonersbijeenkomsten en -voorlichting en naar concrete duurzame projecten in stad, wijk en buurt.

U kunt lid worden van de coöperatie, de jaarlijkse bijdrage is € 12,50. U kunt uw abonnement en de betaling op ieder moment stopzetten. Na het invullen en verzenden van het formulier krijgt u uiteraard meer informatie en uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten en andere activiteiten.

De Energiecoöperatie Gouda is ook gebaat bij een sterke ledeninbreng. Helpt u daarom mee onze doelen verwezenlijken? Bijvoorbeeld door u aan te melden op het Energienetwerk Gouda. En door ons van informatie te voorzien, waar uw vragen & behoeftes liggen, maar ook welke kennis & kunde u kunt inbrengen.

Het bestuur van de Energiecoöperatie Gouda bestaat uit: Léon van der Meij (voorzitter), Lex Kooij (penningmeester), Annette Jelsma (secretaris), Martin Pohlkamp en Peterpaul Kloosterman. »formele stukken

Postbus 2103 | 2800 BG  Gouda | contact@energiecooperatiegouda.nl
Twitter: Energiecöoperatie Gouda | Facebook: Energiecoöperatie Gouda