Word lid van de Energiecoöperatie Gouda

U kunt lid worden van de coöperatie, de jaarlijkse bijdrage is € 12,50. U kunt uw abonnement op ieder moment stopzetten. Na het invullen en verzenden van het formulier krijgt u uiteraard meer informatie en uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten en andere activiteiten.

Enkele voordelen lidmaatschap:

  • Zeggenschap bij de Algemene Ledenvergaderingen, waarvan de eerste in het najaar van 2021 zal plaatsvinden.
  • Voorrang bij collectieve acties; wij verkennen op dit moment mogelijkheden rondom isolatie, zonnepanelen, etc. in samenwerking met het lokale bedrijfsleven.
  • Samenbundeling van kennis, kunde en krachten. Samen sta je sterker, in deze complexe opgave waarin gevestigde partijen als energieleveranciers, netwerkbeheerders, maar ook de gemeente en corporaties niet per definitie het individuele en collectieve bewonersbelang voor ogen hebben. Daarnaast is het zonde om opgedane ervaringen niet te delen, en anderen steeds opnieuw het wiel uit te laten vinden.

De Energiecoöperatie Gouda is ook gebaat bij een sterke ledeninbreng. Helpt u daarom mee onze doelen verwezenlijken? Bijvoorbeeld door u aan te melden op het Energienetwerk Gouda. En door ons van informatie te voorzien, waar uw vragen & behoeftes liggen, maar ook welke kennis & kunde u kunt inbrengen. Als u het onderstaande formulier invult, wordt het bedrag automatisch jaarlijks van uw rekening afgeschreven.