Geplaatst op

Positieve veranderingen bij de Energie Coöperatie Gouda

Niet alleen de corona zorgt voor een andere manier van leven, ook de komende energietransitie betekent grote veranderingen. Het Nationaal Klimaatakkoord 2019 heeft vele en duidelijke doelen gesteld. Veel bewoners en bewonersorganisaties in Gouda zijn al betrokken bij deze energietransitie en willen op een positief-kritische manier hieraan bijdragen. We hebben besloten om al deze initiatieven te bundelen en samen verder te gaan onder de vlag van Energie Coöperatie Gouda. De coöperatie wordt nog meer een stadsbreed energiek netwerk. We gaan veel doen. Belangrijk is onder andere het ondersteunen van al die initiatieven en op wijk- en buurtnivo. Zo zijn de wijkcoöperaties in Achterwillens, Kort Haarlem en Plaswijck onderdeel van de Energie Coöperatie Gouda. Ook het meedenken met de gemeente Gouda en andere partners is speerpunt, zo ook het benadrukken van het ‘50% lokaal eigendom’ van nieuwe duurzame energiebronnen. Er komt een onafhankelijke stichtingsbestuur, bestaande uit Gouwenaren die al lang actief zijn in Gouda, als vrijwilliger zonder vergoeding en zonder commerciële belangen of banden. Gezien alle uitdagingen op het gebied van duurzaamheid is deze bundeling van bewonerskrachten meer dan welkom. Martin Pohlkamp, Gouda, 9 maart 2021

Geplaatst op

Belangrijke bewonersenquête en online sessies over de energietransitie en warmtetransitie

We houden een uitgebreide bewonersenquête in de wijk over de plannen voor de energie- en warmtetransitie in de wijk. Meedoen is belangrijk. U kunt een toelichting lezen én de enquête zelf op https://energiecooperatiegouda.nl/duurzaamheidsprojecten/wijkgerichte-aanpak/ en op https://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/energietransitie/

Geplaatst op

Op ca. 10% van Goudse daken liggen zonnepanelen

Gouda telt circa 36.000 gebouwen. Door zonnepanelen te plaatsen kunnen de daken op deze gebouwen duidelijk bijdragen aan de duurzame energieopwekking. De gemeente Gouda heeft daarom onderzoek laten doen naar het aantal zonnepanelen en naar wat de mogelijkheden nog zijn.

In 2020, vorig jaar dus, waren er 3616 daken voorzien van zonnepanelen. Dit is ca. 10% van alle daken. In totaal gaat het dan om 44.200 zonnepanelen. Dat komt overeen met een jaarlijkse energieproductie van 11 miljoen kWh. Door deze groene stroom wordt jaarlijks 2300 ton CO2 uitstoot vermeden.

Zo’n 90% van de Goudse daken heeft dus geen zonnepanelen. Onderzocht is wat de mogelijkheden voor energieopwek op deze daken is. Daarbij is gekeken naar onder andere zoninstraling en geschiktheid van monumentale panden. Ongeveer een derde van de daken is dan niet geschikt.

Als de wel-geschikte daken worden benut, zijn op ongeveer 22.800 daken dan nog 469.000 zonnepanelen te installeren. Dat betekent een extra energie opwek van 122 miljoen kWh. Daarmee zijn omgerekend 43.800 huishoudens in Gouda van groene stroom te voorzien.

Kortom, letterlijk en figuurlijk nog alle ruimte voor meer zonnepanelen.

Geplaatst op

2020: bijna 100.000 deelnemers aan lokale energieprojecten

De (maatschappelijke) impact van Nederlandse energiecoöperaties stijgt. De 623 energiecoöperaties die ons land inmiddels rijk is, drukken een steeds grotere stempel op de energietransitie. De opbrengsten uit deze wind-, zon- en warmteprojecten groeien hard en blijven dat de komende jaren doen. Daarbij professionaliseren de organisaties. Inmiddels is het voor bijna alle Nederlanders mogelijk aan te sluiten bij een lokale energiecoöperatie. Dat en meer blijkt uit de zesde Lokale Energie Monitor van klimaatstichting HIER.

Lees meer op https://energiesamen.nu/nieuws/151/2020-bijna-100000-deelnemers-aan-lokale-energieprojecten

Geplaatst op

Start woning warmtescan actie 2020 / 2021

Volgende week start de nieuwe woning warmtescan actie, die komende wintermaanden door de WoonWijzerWinkel zal worden verzorgd. Met een infrarood camera brengt een deskundige de warmtelekken van uw woning in beeld en spoort gebreken op zoals ontbrekende isolatie, kieren en lekkages. Een warmtefotoscan van uw woning is een goed startpunt als u wilt beginnen met het verduurzamen van uw woning. Tegelijk krijgt u gericht advies over isolatie- en energiebesparende maatregelen in uw huis. Er geldt een speciale actieprijs door een collectiviteitskorting voor de Energie Coöperatie Gouda en een financiële ondersteuning van de gemeente Gouda. Lees meer op https://energiecooperatiegouda.nl/aanmelden/inschrijven-woningwarmtescan-2020-2021/

Geplaatst op

Energiedag gemeente in Schouwburg 17 februari 2020

Persbericht gemeente Gouda:

“Op maandag 17 februari vindt in de Schouwburg van Gouda een bijeenkomst plaats voor inwoners en ondernemers. Het heeft als titel:”Nieuwe energie voor onze stad, hoe doen we dat?” De start van de avond is om 19.30 uur.

Theo Elfrink (energie-expert) vormt met humor en realiteitszin deze avond de verbindende factor. De aanmelding voor deze avond gebeurt via de hernieuwde en verbeterde websiteMaak Gouda Duurzaam.nl.

De gemeente Gouda wil graag een toekomstplaatje schetsen en een grove indicatie geven over de planning naar een eerste aardgasvrije wijk (pas na 2025).  De eerste aardgasvrije wijk laat echter nog even op zich wachten. In feite wordt de boodschap: ga maatregelen nemen waar je geen spijt van krijgt. Begin met isoleren en energie besparen en begin met het verduurzamen van je pand.

Er is een plenair gedeelte, een interactie met de zaal en een markt waar diverse aanbieders van adviezen, diensten en producten in contact kunnen komen met inwoners. We stimuleren het wanneer bewoners met elkaar een collectief willen vormen en tonen voorbeelden van wat er qua duurzaamheid al gebeurt in de stad.”

 

Het programma is

19.00 uur inloop met koffie/thee

19.30 – 20.10 uitleg programma door Theo Elfrink

Welkom en uitleg Hilde Niezen wethouder Gemeente Gouda

Voorstellen van de standhouders

Korte quiz over duurzaamheid/energie

20.10 – 21.30 Markt met vele soorten leveranciers/bewoners/ondernemers/adviezen/producten

Daarnaast kan een gratis energiecoach vertellen welke duurzame aanpassingen nu mogelijk zijn.

 

Zie ook de flyer, onder andere voor het aanmelden van deze bijeenkomst, zie  https://maakgoudaduurzaam.nl/items/eerste-inwonersavond-17-februari-19-30-uur-schouwburg-gouda  en

Uitnodiging A5_conc3 energiedag 17 02 2020