Gepost op

Eerste collectieve zonnepanelen project Gouda op GOUDasfalt geslaagd

De financiering van het zonnepanelenproject op GOUDasfalt is rond

Vrijwilligers, huurders, vrienden van GOUDasfalt brengen samen met inwoners en bedrijven uit Gouda het benodigde investeringsbedrag bij elkaar door de aankoop van obligaties. Dat betekent dat de plaatsing van de 410 zonnepanelen dit jaar van start kan gaan. Een team van enthousiaste vrijwilligers staat klaar om aan de slag te gaan.

Energietransitie
Met de plaatsing van 410 zonnepanelen op GOUDasfalt kan jaarlijks voor 112.000kWh aan 100% duurzame energie worden opgewekt. Met deze zelf opgewekte zonne-energie draagt GOUDasfalt bij aan de doelstellingen van energietransitie en de vermindering van de CO2-uitstoot. De opgewekte stroom betekent – via een subsidieregeling van de rijksoverheid – op termijn ook extra financiële steun voor GOUDasfalt, waarmee zij haar activiteiten voor de inwoners van Gouda en omgeving kan voortzetten. Om het project te financieren, bood GOUDasfalt in december 410 obligaties aan.

Support
Tijdens de informatieavonden over het project heeft het projectteam veel support ontvangen. Deelnemers zijn blij met dit concrete initiatief dat bijdraagt aan een duurzamere samenleving. Dat blijkt ook uit de snelle verkoop van alle obligaties, waarmee het totaalbedrag van € 123.000 bijeen is gebracht. Financieel gezien kan het zonnepanelenproject nu van start. Er zijn echter nog een paar hordes te lopen, waaronder de bouwvergunning en het recht van opstal. GOUDasfalt is hierover in gesprek met de gemeente Gouda.

De Energie Coöperatie Gouda was mede projectpartner van dit mooie, duurzame initiatief.

Voor meer informatie, zie http://www.goudasfalt.nl/zon-op-goudasfalt/

Gepost op

Maandag 14 januari informatiebijeenkomst Zon op GOUDasfalt

Maandag 14 januari 2019, is de volgende informatiebijeenkomst over het eerste zonnepanelen project in Gouda, ‘Zon op GOUDasfalt’.

GOUDasfalt zal voor dit project 410 obligaties uitgeven. U kunt hieraan meedoen.

U krijgt onder andere informatie over de zonnepanelen installatie, de obligaties, de voordelen voor GOUDasfalt, het rendement/risico en de inschrijfprocedure.

De bijeenkomst is op het terrein van GOUDasfalt zelf, aan de Gouderaksedijk 32. De aanvang is 20.00 uur.

Voor alle informatie en links, zie https://energiecooperatiegouda.nl/duurzaamheidsprojecten/zonnepanelen-op-goudasfalt/ of op http://www.goudasfalt.nl/zon. U kunt daar ook de prospectus downloaden met alle relevante informatie voor geïnteresseerde deelnemers.

Desgewenst kunt u zich deze avond ook inschrijven. Er zijn al veel inschrijvingen. U ondersteunt een mooi bewonersinitiatief, u draagt bij aan het eerste zonnepanelenproject in Gouda, u draagt bij aan een duurzamer Gouda en u ontvangt een relatief attractief rendement.

Gepost op

Project Zon op GOUDasfalt van start

Project ZonOpGoudasfalt gaat van start, met 410 zonnepanelen. Het is een mooi burgerinitiatief en een samenwerkingsproject van stichting GOUDasfalt, het Zonnegilde en de Energie Coöperatie Gouda. Goed voor GOUDasfalt en goed voor het klimaat! Inschrijving obligaties eerst voor vrijwilligers, dan voor bewoners/bedrijven in Gouda. Lees meer over dit mooie burgerinitiatief op  https://energiecooperatiegouda.nl/duurzaamheidsprojecten/zonnepanelen-op-goudasfalt/

Gepost op

Exponentiele groei energieopwekking door lokale energiecoöperaties

De door lokale energiecoöperaties opgewekte duurzame energie is in 2018 opnieuw sterk gegroeid. Er wordt nu stroom opgewekt voor ruim 140.000 huishoudens. Het aantal energiecoöperaties is in 2018 toegenomen met 85 tot 484. Bijna 70.000 Nederlanders zijn lid van een lokale energiecoöperatie.

Ook in Gouda staan dit jaar nog twee energiecoöperatie projecten gepland, hierover komt binnenkort meer informatie.

Voor meer achtergrondinformatie, zie https://www.hieropgewekt.nl/nieuws/lokale-energie-monitor-2018-exponentiele-groei-opwek-door-lokale-energiecooperaties

Gepost op

Wijkavond Hoevenbuurt over woningisolatie woensdag 5 maart

Ieder is van harte welkom op deze open informatiebijeenkomst van de gemeente Gouda, de Energie Coöperatie Gouda, de WoonWijzerwinkel en bewonersorganisaties Hoevenbuurt en Wijkteam Plaswijck.

Deskundige en onafhankelijke partijen vertellen u graag alles over woningisolatie. Uiteraard kunt u ook met uw vragen terecht. U kunt zich op die avond inschrijven voor een gratis controle van uw woning en de inkoopacties in uw wijk. Zo weet u welke isolatiemaatregelen bij uw woning mogelijk zijn en wat het kost.

Het is een open inloopavond van 19.30 tot 22.00 uur, de toegang is gratis. De locatie is basisschool Het Vlot, Oosthoef 3.

 


 

Gepost op

Aanmelden voor warmtescan actie kan nog

Ook deze winter organiseert de Energie Coöperatie een warmtescan actie. U kunt dan tegen een interessante prijs een warmtescanfoto van uw woning laten maken. U ontvang dan een bondig en handzaam overzicht van de warmtelekken van uw woning. U kunt u aanmelden door enkele gegevens in te vullen op het formulier op  https://energiecooperatiegouda.nl/aanmelden-voor-actie-warmtescanfotos/


 

 

Gepost op

Meer duurzame stroom opgewekt in 2017

Energieopwek.nl meldt dat er in 2017 meer duurzame stroom is opgewekt dan het jaar daarvoor.  Enerzijds steeg zonnestroom met 40 procent dankzij fors meer zonnepanelen in Nederland, anderzijds steeg windstroom met een derde, vooral door het windpark Gemini ten noorden van de Waddeneilanden.

Met zon is er dit jaar 2,1 TWh (Terra Wattuur) opgewekt tegen 1,5 TWh het jaar ervoor. Dat is een stijging van 40 procent. De windmolens leverden 10,9 TWh tegen 7,9 TWh in 2016. Dat is een plus van 30 procent.

Totaal is er vorig jaar dus 2,1 + 10,9 = 13,0 Twh. Nederland gebruikt jaarlijks 120 TWh aan stroom. Zo’n 10% daarvan werd vorig jaar dus met zon en wind duurzaam opgewekt.

De hoeveelheid windenergie was maximaal in oktober met 1,33 TWh en minimaal in augustus met 0,63 TWh. De beste zonnemaanden waren traditiegetrouw mei, juni en juli met elk 0,30 TWh. De wintermaanden januari (0,06 TWh), november (0,07 TWh) en december (0,05 TWh) waren zoals gewoonlijk matig.

De beste maand voor duurzame opwekking met wind en zon was oktober met 1,45 TWh. In die maand werd ook het dagrecord neergezet. Op 5 oktober konden meer dan 900.000 huishoudens van duurzame energie voorzien worden.

Energieopwek.nl is een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met EnTranCe, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie uit zon, wind en biogas wordt opgewekt.

 

 

Gepost op

Duurzaamheidsbijeenkomst Steinen en Watergrassen 21 november

Duurzaamheid in de wijk

De gemeente Gouda, Energie Coöperatie Gouda, bewonersorganisatie/ wijkteam Plaswijck en Susteen werken samen in de campagne ”Maak Gouda Duurzaam”. Doel is om in een aantal wijken de woningen te helpen verduurzamen. Duurzaam wonen betekent beter wonen: beter voor uw portemonnee, beter voor het milieu en beter voor uw wooncomfort.

Informatiebijeenkomst voor bewoners Steinenbuurt en Watergrassen op 21 november

Speciaal voor bewoners van de Watergassen en Steinen is er een informatiebijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 21 november. U kunt vanaf 19.00 inlopen, om 19.30 begint de bijeenkomst. U bent welkom in de Prinsenhof (voorheen Riethoek), Anna van Meertenstraat 10, nabij de Calslaan en sporthal de Mammoet.

Actie maatwerkadvies

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de verschillende duurzaamheidsmaatregelen. Ook kunt u zich inschrijven voor een maatwerkadvies van Susteen. Op basis van een onderzoek, dat ca. anderhalf uur duurt, ontvangt u een persoonlijk woningverbeterplan. Ook is advies mogelijk om uw woning gasloos te maken.

In de brief aan bewoners van de Steinen en Watergrassen staat de website waarop u zich kunt aanmelden voor dit Maak Gouda Duurzaam woningverbeterplan. U betaalt als bewoner van de Watergrassen en Steinen slechts 110 euro en kunt 50 euro terugvragen bij de gemeente. Uw uiteindelijke kosten voor dit advies bedragen hierdoor slechts 60 euro. Dit aanbod is beschikbaar voor geselecteerde inwoners van de Steinen- en Watergrasbuurt.

Voor meer informatie

Meer informatie kunt u ook vinden in de brief die in beide buurten deze week wordt bezorgd.

Gepost op

Vervolgbijeenkomst duurzaamheid hoevenbuurt maandag 16 oktober

Graag nodigen de gemeente Gouda, de Energie Coöperatie Gouda, bewonersvereniging de Twaalf Hoeven en bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck bewoners van de Hoeven uit voor een vervolgbijeenkomst over het verduurzamen van de Hoevenbuurt.

Deze informele bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 16 oktober as., in basisschool Het Vlot, aanvang 20.00 uur.

U kunt aanvullende informatie krijgen, leren van elkaars ervaringen, welke aanvullende maatregelen en collectieve wijkacties mogelijk zijn, en hoe andere buurtbewoners zijn te informeren.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de ‘actie wijkgerichte aanpak duurzaamheid’ van de gemeente Gouda en de Energie Coöperatie Gouda. Vergelijkbare bijeenkomsten volgen in andere wijken van Plaswijck en Bloemendaal.

 

Vervolgbijeenkomst duurzaamheid hoevenbuurt 16 oktober 2017

Gepost op

Informatiemarkt zonnepanelen 26 juni

 

NB Het is nog steeds mogelijk om in te schrijven, individueel en/of om mee te doen met een collectieve wijkactie. U kunt voor nadere informatie dan wel het aanvragen van een gerichte offerte een mail sturen naar info@woonwijzerwinkel.nl  en daarbij specifiek refereren aan de bewonersbijeenkomst van 26 juni in Gouda van de Energie Coöperatie Gouda. Er zijn overigens plannen voor enkele kleinschalige vervolgbijeenkomsten.

 

 

 

 

 

Informatie, voor elke straat, buurt en wijk

Bij de tafels van de WoonWijzerWinkel, Hallo Stroom en de EnergieCooperatieGouda kunt u informatie krijgen en zich -individueel, per straat, buurt en wijk- aanmelden voor de verschillende wijkacties.

Indicatie programma presentaties (zij-ruimte)

19.30  Start

19.40  WoonWijzerWinkel: wat is de WoonWijzerWinkel en collectieve wijkacties

19.55  Gemeente Gouda: energietransitie

20.10  Energie Coöperatie Gouda / Roland van Houdt: waarop letten bij aanschaf zonnepanelen

20.25  Hallo Stroom: zonnepanelen huren

20.40  Bewoner Pieter ter Steeg: ervaringen met gezamenlijke aankoop zonnepanelen

20.55  WoonWijzerWinkel: wat is de WoonWijzerWinkel en collectieve wijkacties

21.10  Energie Coöperatie Gouda / Roland van Houdt: waarop letten bij aanschaf zonnepanelen

21.25  Energie Coöperatie Gouda / Martin Pohlkamp: lid worden en participeren in stads- en wijkprojecten

21.30 Afsluiting

Ook voor andere dak-maatregelen

Wilt u tegelijk met zonnepanelen het dak renoveren, isoleren, de dakpannen vervangen, info over ‘indak’ systeem of dakpannen met zonnecel? Dat kan dat uiteraard in de (collectieve) offerte worden meegenomen. Meer informatie tijdens de bijeenkomst.

Energie Coöperatie Gouda: van en voor bewoners

De Energie Coöperatie Gouda is van en voor bewoners, zonder winstoogmerk. Belangrijk want er zijn ook energiecoöperaties waar een bedrijf of bedrijven achter zitten. Bij ons dus niet!

Flyer met informatie

Hieronder vindt u de link naar de flyer. De bijeenkomst is in de Prinsenhof (voorheen Riethoek), Anne van Meertensstraat 10, hoek Calslaan/Burg. van Reenensingel.

Flyer Energie Coöperatie Gouda zonne-avond 26 juni 2017 in de Prinsenhof

Gepost op

Plannen nieuw duurzaamheidscentrum in Gouda

 

Met enkele partijen waaronder de gemeente Gouda onderzoekt de Energie Coöperatie Gouda de mogelijkheden van een duurzaamheidscentrum in Gouda. Het idee kwam van de Energie Coöperatie Gouda. De beoogde locatie is het pand van Steenland, nabij het Hamstergat. Voor meer informatie zie https://energiecooperatiegouda.nl/duurzaamheidsprojecten/duurzaamheidscentrum-in-gouda/ .

 

Gepost op

Eerste wijkbijeenkomst duurzaamheid-doen met ‘menukaart’

De eerste bewonersavond in het kader van de wijkgerichte duurzaamheid is gepland! Bewoners krijgen deskundige voorlichting en advies. Er is een buurtscan gemaakt van vele voorkomende gebreken. Met praktische info over energiebesparing. We gaan collectieve wijkacties voor zonnepanelen en isolatiemaatregelen opzetten. Duurzaam-doen! Met de gemeente Gouda, de Energie Coöperatie Gouda, Duurzaam Bouwloket en bewonersverenigingen.

Gepost op

Start wijkgerichte aanpak duurzaamheid

 

Start verduurzaming Goudse wijken met gemeente en alle wijkpartners

  • U heeft al een tijd plannen om ‘iets’ op het gebied van duurzaamheid te doen?
  • Wilt u verdienen op energielasten, wooncomfort, duurzaamheid en waardestijging van uw woning?
  • Zorgen voor een goed leefklimaat, na het klimaatakkoord van Parijs en het Nationale Energie Akkoord?

 

Wijkpartners werken samen

Dit jaar gaan namelijk bewonersorganisaties, bedrijven, instellingen en de gemeente Gouda aan de slag in verschillende Goudse wijken en buurten. Verduurzaming is niet alleen goed voor het leefklimaat en het milieu, maar zorgt ook voor lagere energielasten, meer wooncomfort, duurzaamheid en waardestijging van uw woning.

Foto: wethouder Niezen geeft startschot

 

Buurtbijeenkomsten met ‘menukaart’ voor de wijk en collectieve wijkacties

Er komen eerst enkele bijeenkomsten bij u in de buurt. Tijdens de bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden om uw huis te verduurzamen en wat er bij komt kijken. Er is door een onafhankelijk adviseur een ‘menukaart’ ontwikkeld, specifiek voor de huizen uit uw buurt. Hierdoor is direct duidelijk welke maatregelen aan uw woning genomen kunnen worden. Denk aan isoleren van de gevel, het dak, de vloer of bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. Natuurlijk is er alle mogelijkheid om vragen te stellen aan deskundigen.

Onder andere op basis van gemaakte warmtescanfoto’s wordt een duurzaamheidsbeeld gepresenteerd van een buurt.

Collectieve wijkacties

Het nemen van duurzame maatregelen kan individueel maar ook sámen met de buren, de straat of de wijk. Met verschillende partijen zal uiteraard gekeken worden of het mogelijk is om gezamenlijke aanbiedingen met en voor de wijk te doen, zoals bijvoorbeeld de collectieve inkoop van zonnepanelen. Wij informeren u hierover graag!

 

Komende maanden bijeenkomsten in 5 buurten

Via de nieuwsmail, website en facebook wordt u op de hoogte gehouden van de komende wijk- en buurtbijeenkomsten. Gepland staan volgende bijeenkomsten:

  • Gaardenbuurt / Bloemendaal
  • Hoevenbuurt / Plaswijck
  • Steinen / Plaswijck
  • Watergrassenbuurt / Plaswijck
  • Vogelbuurt / Korte Akkeren

 

Gezocht: buurtambassadeurs voor collectieve wijkacties

Als bewoner van elke wijk in Gouda kunt u meedenken en meedoen met het verduurzamen van de eigen buurt. Bijvoorbeeld het organiseren van de collectieve buurtacties voor uw eigen straat of wijk. Ook als u bijvoorbeeld ideeën heeft voor een duurzaamheidsproject op een basisschool bent u van harte welkom om dit met ons te bespreken en te delen.

 

Gezocht: bewoners die hun ervaringen met duurzaamheidsmaatregelen willen delen

Wij zoeken óók bewoners die al duurzaamheidsmaatregelen hebben uitgevoerd of al zonnepanelen hebben aangekocht. Dien ervaringen zijn waardevol en wij nodigen u graag uit om uw ervaringen en eventueel tips te delen. Zie de blauwe mailknop onderaan deze mail.

 

Stadswinkel voor informatie

Heeft u nu al vragen over de verduurzaming van uw woning en de mogelijkheden? Kent u mensen in andere buurten die vragen hebben? Elke donderdagmiddag tussen 14:00 uur en 16:00 uur is er een medewerker van de gemeente aanwezig in de Stadswinkel, Kleiweg 96, om u op weg te helpen. Daarnaast is er informatie te vinden over verschillende duurzaamheidsmaatregelen. Deze informatie is standaard aanwezig en kunt u dus eenvoudig ophalen in de Stadswinkel.

Er kan bijvoorbeeld al veel geld bespaard worden door een verandering in gedrag. Sluipverbruik via stekkers, warmteverlies door de muren of lang douchen zorgen voor een hoge energierekening. Ervaring leert dat, door een kleine aanpassing in gedrag, soms wel €200 tot €400 euro per jaar kan worden bespaard!

 

Samen meedoen

Wij hopen dat u, uw buren en uw wijk ook gaan meedoen!

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Gouda,

Omgevingsdienst Midden-Holland,

Energie Coöperatie Gouda,

bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck,

bewonersvereniging Twaalf Hoeven,

bewonerscollectief Gaardebuurt,

bewonerscommissie Steinenbuurt

en andere bewonersverenigingen

 

Gepost op

Opening Duurzaamheidsloket donderdag 23 februari aan de Kleiweg

 

Wethouder Hilde Niezen opent op morgen, donderdag 23 februari om 14.00 uur het nieuwe Duurzaamheidsloket in de Stadswinkel. Deze is gevestigd aan de kop van Kleiweg (nummer96, aan de kant van het Kleiwegplein).

Iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is in de Stadswinkel het Duurzaamheidsloket geopend. Hier kunt u uw vragen stellen, ideeën opdoen en u laten adviseren over het verduurzamen van uw woning.

Heeft u bijvoorbeeld een hoge energierekening? Door betere isolatie, slimme verlichting en goede ventilatie bespaart u geld! Met meer comfort, lagere energiekosten en het is ook goed voor het milieu. Ook is er informatie over het isoleren van uw huis en de aankoop van zonnepanelen.

Bij de opening morgen zijn ook aanwezig de duurzaamheidsmakelaars van de gemeente Gouda Brenda Schuurkamp en Pauline van Norden en de Energie Coöperatie Gouda met informatie over de komende collectieve zonnepanelenacties in de wijken.

Bij de officiële opening morgen maakt u kans op één van de 10 gratis warmtescans. Met de warmtescan kunt u zien of uw huis goed geïsoleerd is en of er geen warmte verloren gaat of teveel koude lucht uw huis binnen komt.

Komt u ook? Graag tot ziens!

 

 

Gepost op

Zichtbaarheid van duurzame initiatieven vergroten

De duurzaamheidsmakelaar van Gouda (Pauline van Norden) verbindt duurzame initiatieven met elkaar. Graag willen we de zichtbaarheid en vindbaarheid van bestaande én nieuwe duurzame initiatieven uit Gouda verder vergroten. Met als doel: het realiseren van nóg meer impact door al deze duurzame initiatieven. Graag wil de gemeente Gouda bewoners hierbij betrekken. Welke acties zouden volgens u ondernomen moeten worden en welke middelen kunnen hiervoor het beste ontwikkeld worden om dit doel te bereiken? Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de gemeente Gouda.

Gepost op

Greenchoice opnieuw verkozen tot beste energieleverancier: aanbieding voor Goudse bewoners

Voor de tweede keer op rij is Greenchoice door de ConsumentenBond beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. De onsumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service én duurzaamheid. Greenchoice kreeg in 2015 ook al als eerste het totaalpredicaat ‘Beste uit de test’. In het onderzoek van 2016 is een nóg hoger totaalcijfer gegeven: een fraaie 8,4.

Speciaal voor Goudse bewoners is door Greenchoice een pagina aangemaakt, zie hiervoor https://www.greenchoice.nl/ecgouda/ 

Op onze speciale menu Greenchoice kunt u zich aanmelden voor meer informatie (de groene knoppen) of direct al een offerte op maat aanvragen (de gele knoppen: variabel tarief, één jaar vast, drie jaar vast): http://www.energiecooperatiegouda.nl/greenchoice/ .

Dit geldt voor zowel voor bewoners die willen overstappen van hun huidige energieleverancier naar Greenchoice, als voor bewoners die al klant zijn bij Greenchoice en zich als Gouda Greenchoice klant willen registreren: voor u verandert er niets maar Greenchoice zal dan het werk van de Energie Coöperatie Gouda nog meer ondersteunen.

 

Gepost op

Start onderzoek ‘energie informatie punt in Gouda’

 

Met enkele partijen onderzoekt de Energie Coöperatie Gouda de mogelijkheden van een informatiecentrum in Gouda, waar alle nieuwe ontwikkelingen

Het idee is gebaseerd op het Centrum voor Duurzaam Renoveren (CDR) in Amersfoort. Een groot pand, met veel voorbeelden van duurzame renovatietechnieken, zonnepanelen, gevel- vloer- en dakisolatie, enz. Ook kunnen bewoners terecht voor vragen over onder andere Nul-op-de-Meter renovaties, financiering van energiebesparende maatregelen en buurt-inkoopacties van bijvoorbeeld spouwmuurisolatie en zonnepanelen.

Het is bedoeld voor bewoners die graag wat willen doen aan duurzaamheid en energiebesparing maar door alle bomen het bos niet meer zien. Een informatiecentrum kan hierbij helpen, met gerichte informatie van deskundigen. En met daadwerkelijk voorbeelden van de meest voorkomende materialen en mogelijkheden op het gebied van energiebesparing.

Nadere informatie volgt uiteraard.

centrum-duurzaamheid-amersfoort