Energiecoöperatie Gouda

Het bestuur van de Energiecoöperatie Gouda bestaat uit: Léon van der Meij (voorzitter), Lex Kooij (penningmeester), Annette Jelsma (secretaris), Martin Pohlkamp en Peterpaul Kloosterman.

 

 

 

 

2024
Balans 2023
Begroting 2024

Meerjarenplan 2022-2026

2023
Balans 2022
Begroting 2023

2022:
Jaarplan 2022
Begroting 2022

2021:
Jaarrekening 2021
Verslag kascommissie 2021

Basis:
Statuten van de Energiecoöperatie
Huishoudelijk reglement